O nas

W ciągu 20 lat naszej historii, uzyskaliśmy renomę wiarygodnego i stabilnego partnera
z zakresu wyspecjalizowanej produkcji poligraficznej.

POZNAJ NAS LEPIEJ
ZŁÓŻ ZAPYTANIE
pl

Wybierz język :

Naturalna ewolucja w branży opakowaniowej – drukarnia farmaceutyczna na drodze do Przemysłu 4.0

Każda firma, która chce umacniać swoją pozycję na rynku musi podążać za bardzo szybko zmieniającym się światem. Technologia na dobre weszła do naszego codziennego życia. Miniony rok pokazał nam to bardzo wyraźnie. Zachodzące zmiany mają oczywiście także bardzo duży wpływ na pracę w Preston Packaging, drukarni wyspecjalizowanej w produkcji opakowań z tektury liter dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i dla suplementów diety. Drogą do osiągnięcia jak największej elastyczności biznesowej, uproszczenia procesów i optymalizacji kosztów jest wszechstronna cyfryzacja i automatyzacja procesów. O procesie dynamicznych przemian technologicznych w przemyśle opakowaniowym na łamach najnowszego numeru magazynu Świat Przemysłu Farmaceutycznego opowiada Stanisław Karoński, wiceprezes zarządu Preston Packaging.   Zapraszamy do lektury magazynu:   https://publuu.com/view/422/7911/page/100

Celem każdej dynamicznie rozwijającej się organizacji jest kompleksowe podejście do zachodzących w danym przedsiębiorstwie procesów. W centrum tej zmiany powinien być klient zewnętrzny, czyli odbiorca naszych produktów i usług, oraz wewnętrzny – nasz pracownik. Drogą do osiągnięcia jak największej elastyczności biznesowej, uproszczenia procesów i optymalizacji kosztowej jest wszechstronna cyfryzacja i automatyzacja procesów. Proces ten nazwano czwartą rewolucją przemysłową – Industry 4.0.

 

Co kryje się pod pojęciem Przemysł 4.0?

Tak jak wspomniałem powyżej, po trzeciej rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się w późnych latach 50. XX w., nadszedł czas na czwartą rewolucję przemysłową. Co charakteryzuje zmianę, która kryje się pod terminem Przemysł 4.0? Pod tym pojęciem rozumiemy wprowadzenie rozwiązań informatycznych w całości działań powiązanych z produkcją. Internet rzeczy, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, analiza Big Data w celu podniesienia wydajności i lepszego zrozumienia procesów zachodzących w organizacji oraz robotyzacja to podstawowe filary czwartej rewolucji przemysłowej. Myślę, że dziś nikt nie będzie dyskutował z koniecznością podążania za zmianami. Przedsiębiorstwa, chcąc budować silną pozycję rynkową, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, muszą wdrażać rozwiązania, które uczynią je bardziej konkurencyjnymi, jeszcze bardziej „zwinnymi” i pozwolą im wzmocnić pozycję rynkową. Niewątpliwie wpływ na to miały również wydarzenia ostatnich 12 miesięcy i wybuch pandemii. Procesy związane z informatyzacją, m.in. ze względu na konieczność wykonywania wielu czynności zdalnie, nabrały niesamowitego tempa. To, co wczoraj było opcją, dziś jest koniecznością. Zachodzące zmiany mają oczywiście bardzo duży wpływ na naszą pracę jako drukarni wyspecjalizowanej w produkcji opakowań z tektury litej dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i suplementów diety.

Branża drukarska nadal jest często kojarzona z siermiężną produkcją wykonywaną na ciężkich maszynach opartych na stalowych trybach, zalanych litrami oleju, konsumujących ogromne ilości energii elektrycznej, bałaganem i wszechogarniającym „zapachem” farby. Ten obrazek w przypadku nowoczesnych zakładów poligraficznych ma niewiele lub raczej nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nowoczesna drukarnia w dzisiejszych czasach to wysoce skomputeryzowane maszyny, oprogramowanie do zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzania obiegiem plików graficznych oraz rozbudowana infrastruktura informatyczna. Dodatkowo w przypadku firm wyspecjalizowanych w produkcji dla branży farmaceutycznej, takich jak Preston Packaging, to również certyfikaty jakościowe oraz rygorystyczne zasady dotyczące higieny i czystości. Patrząc przez pryzmat ostatnich 24 miesięcy, chciałbym omówić największe zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i zarazem wprowadzają nas na kolejny etap rozwoju w drodze do Przemysłu 4.0.

 

Zdalna kontrola jakości – możliwość audytowania i standaryzacji działań bez fizycznej obecności klienta

Pandemia COVID-19 odegrała ogromną rolę w przemodelowaniu procesów biznesowych, jakie zachodziły w naszym przedsiębiorstwie. Z uwagi na obowiązujące lockdowny, ograniczenia w przemieszczaniu się oraz konieczność dystansu społecznego zostały całkowicie zatrzymane wizyty kontrahentów w większości przedsiębiorstw. Z perspektywy drukarni produkującej opakowania jednostkowe dla branży farmaceutycznej, gdzie audyt dostawcy jest warunkiem koniecznym do podjęcia rozmów handlowych, stanowiło to istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju naszej firmy. W tym celu nasz Dział Zapewnienia i Kontroli Jakości postanowił wdrożyć procedurę audytu zdalnego. Jest to narzędzie dla klientów, którzy chcieliby dokonać weryfikacji systemu jakości i infrastruktury przedsiębiorstwa bez fizycznej obecności na terenie zakładu dostawcy. Taka formuła audytu jest odpowiedzią na restrykcje w przemieszczaniu się i brak możliwości fizycznej obecności klienta. Dodatkowo to rozwiązanie pozwalające optymalizować koszty związane z organizacją pobytu u dostawcy.

 

Charakterystyka audytów zdalnych:

 • klient zdalnie, bez fizycznej obecności w przedsiębiorstwie, może dokonać weryfikacji pełnej dokumentacji jakościowej. Procedury oraz instrukcje jakościowe dostępne są w formie umożliwiającej prezentację zdalną. Na audycie w szybki i łatwy sposób możemy dostarczyć dowody dotyczące zapisów z poszczególnych etapów procesów, dzięki wykorzystaniu systemu informatycznego do zarządzania produkcją. Całość odbywa się oczywiście z dbałością o bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 • podczas audytów tradycyjnych mamy możliwość pokazania pracy zakładu i odpowiedzi na pytania klientów na żywo, zaś w formie zdalnej przy zachowaniu wysokiej jakości transmisji wideo. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu audio-wideo jesteśmy w stanie prowadzić na żywo transmisję z obszaru produkcji, tak by naturalny hałas panujący na produkcji nie zakłócał jakości przekazywanego dźwięku. Podczas takiego przejścia można bez zakłóceń odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta. Dodatkowo szybki transfer danych pozwala nam na pokazanie infrastruktury produkcyjnej i personelu w trakcie pracy zakładu;
 • całość opisanej procedury jest starannie przygotowana przez Dział Zapewnienia i Kontroli Jakości Preston Packaging. Daje to gwarancję, że audyt zdalny będzie tak samo miarodajny jak audyt tradycyjny, przy jednoczesnym dostosowaniu się do obowiązujących (ewentualnych) restrykcji.

Rozpatrując powyższe, jesteśmy zdania, że audyty zdalne stanowią pełnowartościową alternatywę dla audytów tradycyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy gotowi również na audyty stacjonarne i czekamy na naszych obecnych oraz potencjalnych klientów, którzy będą chcieli nas odwiedzić.

 

Zdalna kontrola jakości oraz standaryzacja w procesie druku

Kolejnym elementem, który ma wpływ na elastyczność naszej organizacji, jest wysoko zaawansowany park maszynowy. W tym miejscu chciałbym skupić się na najbardziej newralgicznym, w mojej opinii, procesie, czyli na druku. Z naszych wewnętrznych analiz wynika, że jest to etap obarczony największym ryzykiem. Z tego też powodu przy zakupie nowej linii technologicznej do druku off setowego postanowiliśmy położyć nacisk na wyposażenie maszyny w systemy eliminujące błędy oraz gwarantujące powtarzalność:

 • moduł auto-kalibracji kolorystyki w maszynie drukującej pozwala klientowi akceptować arkusz na odległość, na bazie wartości opartych na normach ISO. Dane przedstawione w raporcie pozwalają na precyzyjną ocenę kolorystyki na podstawie uzyskanych wartości delta bez konieczności fizycznej obecności klienta i akceptacji arkusza. Tę możliwość można bardzo dobrze powiązać z transmisją audio-wideo. Klient bez fizycznej obecności może uzyskać dowód na poprawność wydruku arkusza oraz kolorystyki;
 • system wizyjny zainstalowany na maszynie drukującej – 100% arkuszy przechodzi przez system kontroli jakości pozwalający na pełną weryfikację i automatyczną adjustację koloru według parametrów zadanych w zleceniu. Dodatkowo każdy arkusz jest oceniany pod kątem wystąpienia błędów jakościowych w druku z zaznaczeniem i wskazaniem ich. Wynik takiej kontroli z opisem oraz zdjęciami arkuszy jest archiwizowany i przechowywany w systemie celem analizy przez Dział Zapewnienia i Kontroli Jakości;
 • możliwość zdalnego podglądu zlecenia drukowanego na maszynie. Osoby odpowiedzialne za produkcję mają możliwość zdalnego podglądu realizowanych, jak i archiwalnych zleceń produkcyjnych. Dostępne są aktualne dane z produkcji danego zlecenia. Można dokładnie przeanalizować stopień zaawansowania procesu, problemy, z jakimi boryka się operator czy też na bieżąco kontrolować kolorystykę pracy oraz weryfikować powstałe błędy jakościowe w druku;
 • generowanie raportów jakościowych dotyczących kolorystyki oraz jakości wydruku. Automatycznie zapisywane raporty dotyczące kolorystyki oraz jakości wydruku są dostępne dla Działu Zapewnienia i Kontroli Jakości oraz wykorzystywane do oceny jakościowej produktu przed wysyłką do klienta. Pozwala to na szybki i łatwy dostęp podczas oceny jakościowej, jak i dokładną analizę jakości wykonania danego zlecenia produkcyjnego.

 

Powyższe możliwości dają z jednej strony elastyczność w relacji z klientem, a z drugiej – gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego.

 

Rozwiązania do zdalnego zarządzania plikami graficznymi

Kolejnym elementem rewolucji, jaka zachodzi w naszej branży, jest sposób opracowania i zarządzania plikami graficznymi. Właściwy sposób przygotowania grafiki oraz samego obrotu plikami, a w szczególności panowanie nad wersjami plików, stanowi krytyczny element działania każdej drukarni opakowań. Wraz z radykalną zmianą w podejściu do systemu pracy, w tym pracy zdalnej, koniecznością stały się rozwiązania bazujące na filozofii chmurowej. Dodatkowo z doświadczenia wiemy, że bardzo dużym wyzwaniem dla każdej drukarni jest jakość otrzymywanych plików graficznych.

 

W chwili obecnej nasza firma prowadzi wdrożenie, które skutkować będzie następującymi zmianami w systemie pracy na linii klient–drukarnia:

 • odejście od przekazywania plików przy użyciu poczty e-mail. Klient dysponuje linkiem do wyświetlenia pliku celem dodania komentarzy oraz samodzielnego przeglądania jego zawartości. Ma możliwość dodawania komentarzy bezpośrednio na sprawdzanym pliku, a jego uwagi są automatycznie zamieniane na listę „do zrobienia” dla grafika. Dodatkowo, jeśli wysyłana jest kolejna wersja do akceptacji, klient ma możliwość wygenerowania podglądu, który pokazuje porównanie wersji obecnej z poprzednią;
 • zrobienie preflightu (preweryfikacji) na etapie wgrywania plików do systemu drukarni. Ładowany plik jest sprawdzany pod kątem wybranych kryteriów poprawności przygotowania graficznego. W przypadku firm, które nie dysponują własnym studiem graficznym, daje to możliwość wychwycenia błędów w pliku zanim zostanie on przekazany do drukarni. Ma to następujące zalety: po pierwsze to większe bezpieczeństwo – pliki są weryfikowane zarówno u klienta, jak i przez drukarnię, a po drugie daje to klientowi możliwość reakcji i wyjaśnienia błędów zanim pliki będą przygotowywane do akceptacji. Jest to, w mojej opinii, szczególnie istotne z punktu widzenia firm, które zajmują się produkcją kontraktową (lub mają takie produkty w portfolio) i otrzymują pliki graficzne od zleceniodawcy lub agencji działającej w jego imieniu. Pozwala to skrócić proces przygotowania layoutu do akceptacji i produkcji. Ostatnim argumentem jest oszczędność czasu po stronie drukarni i klienta. Klient, obsługa klienta oraz studio graficzne nie będą obciążeni nadmiarową komunikacją, która miałaby na celu wyjaśnienie potencjalnych niezgodności lub wątpliwości. Oczywiście na szczycie tego procesu jest doświadczony operator DTP, który dokonuje finalnej oceny i przygotowuje layout do akceptacji;
 • cały proces pracy nad plikiem i akceptacji ich odbywa się w chmurze. Daje to możliwość wieloetapowej akceptacji i nanoszenia poprawek na jednym pliku przez wielu użytkowników. Jest to szczególnie przydatna opcja w przypadku pracy zdalnej. Dzięki temu narzędziu wielu użytkowników może pracować nad plikiem w dogodnym dla siebie momencie i z dowolnego miejsca. Narzędzie to eliminuje ryzyko nieuwzględnienia korekt lub pominięcia akceptacji jednego z właścicieli procesu;
 • klient otrzymuje plik do weryfikacji merytorycznej. Opis przygotowywanej pracy generowany jest automatycznie w języku klienta z metadanych pliku i danych zawartych w MIS. Po akceptacji zdalnej zaakceptowany plik jest katalogowany i przechowywany. Praca odbywa się na jednym pliku, więc nie istnieje możliwość pomieszania wersji;
 • automatyzacja pracy studia graficznego (wznowienia, automatyczne generowanie plików poglądowych). W przypadku dodruków cały etap prepressu aż do naświetlenia wykonywany jest automatycznie. Daje to oszczędność czasu pracy i skraca terminy dostaw.

 

Bezpieczeństwo danych i stabilność infrastruktury informatycznej

Ostatnim aspektem, który chciałbym omówić, jest zaplecze sprzętowe. By sprostać wymogom maszyn, oprogramowania i zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury IT konieczne było rozbudowanie zaplecza serwerowego naszej drukarni. Dodatkowo wpływ miała na to również pandemia COVID-19 i konieczność przejścia na tryb pracy zdalnej. Inwestycja w infrastrukturę IT miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu pracy dla osób pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym. Powyższe uwarunkowania spowodowały następujące zmiany:

 • do zapewnienia zdalnej pracy potrzebna jest infrastruktura, która zapewni każdemu użytkownikowi łączącemu się zdalnie korzystanie z zasobów firmy poprzez tunele VPN (ang. Virtual Private Network). Mechanizm działania sieci VPN opiera się przede wszystkim na ukryciu prawdziwego adresu IP urządzenia oraz szyfrowaniu danych przesyłanych podczas trwania połączenia internetowego. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych przesyłanych z/do firmy dane są szyfrowane oraz przesyłane za pomocą protokołów SSL. Dzięki zaawansowanemu technologicznie routerowi cały ruch internetowy, który „wpływa” do sieci firmowej, jest weryfikowany przez algorytmy sprawdzające różnego typu anomalie. Dodatkowo dane na wejściu sprawdzane są oprogramowaniem antywirusowym, aby wykryć możliwie jak najwięcej zagrożeń i je wyeliminować przed dostarczeniem danych do użytkownika;
 • aby zapewnić bezpieczeństwo danych (plików graficznych, produkcyjnych), postawiliśmy w naszej firmie na szereg zabezpieczeń. Kopie danych są wykonywane zarówno na lokalnych serwerach, jak i przechowywane w chmurze. Usługi chmurowe dostarczają nam firmy posiadające odpowiednie zasoby (centra danych zlokalizowane w różnych częściach świata) oraz certyfikaty. Dodatkowo dla zapewnienia ciągłości pracy produkcyjnej wdrożony jest system tworzenia kopii wirtualnych na wypadek awarii serwerów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne. W przypadku usterki lub zniszczenia któregoś z serwerów jesteśmy w stanie uruchomić ponownie wszystkie potrzebne usługi na serwerach zapasowych. Wszystko to dzięki redundancji sprzętowej i software’owej;
 • w ostatnich czasie zyskały na sile ataki hackerskie na dane firmowe. Polegają one na ich szyfrowaniu oraz żądaniu dużych kwot finansowych za ich odszyfrowanie. Przed tego typu atakami chronią nas odpowiednie procedury oraz rozwiązania sprzętowe, których charakterystyki niestety nie mogę ujawnić ze względu na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa;
 • aby uniknąć utraty danych w wyniku wypadków losowych (pożar, zalanie) dane lokalnie przechowywane są również poza główną serwerownią.

Powyższe środki stanowią jedynie wycinek zastosowanych rozwiązań. Posiadanie stabilnej, redundantnej oraz właściwie zabezpieczonej i zarządzanej infrastruktury sieciowej jest gwarancją, że dostawca chroni właściwie poufne dane klienta, a także daje pewność niezakłóconej współpracy. Oczywiście w dzisiejszych czasach postęp technologiczny jest tak gwałtowny, że procedury stworzone dziś są jutro już nieaktualne. Dlatego też bardzo istotna jest świadomość tych zmian oraz wyznaczenie kompetentnej osoby, która będzie odpowiedzialna za opiekę nad strategicznym obszarem działania przedsiębiorstwa, jakim, w mojej opinii, jest bezpieczeństwo informatyczne.

 

Podsumowanie – gdzie w tym jesteśmy my?

Tym artykułem chcielibyśmy przybliżyć zmiany, jakie niesie za sobą wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 w branży drukarskiej, a dokładnie w zakładach wyspecjalizowanych w produkcji opakowań z tektury litej dla branż farmaceutycznych, kosmetycznych oraz suplementów diety. Rozwiązania te mają służyć ułatwieniu pracy zarówno użytkownikom zewnętrznym, czyli naszym klientom, jak i wewnętrznym – naszym pracownikom. Z tą myślą wprowadziliśmy je w firmie Preston Packaging. Postęp technologiczny w ostatnich latach zmienił diametralnie nasze nawyki. Podążamy za tą zmianą, aby dotrzymać kroku naszym klientom i pracownikom. Dziś nikt nie chce już wykonywać nużącej pracy, która może zostać łatwo zrealizowana dzięki automatyzacji. Wszyscy żyjemy szybko, chcemy widzieć natychmiastowe efekty i mieć poczucie bezpieczeństwa. Musimy być elastyczni i powinniśmy optymalizować koszty, by zachować konkurencyjność. Biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę, każda organizacja musi dostosowywać swe działania tak, by nie stać się ofiarą postępu. I tu pozwolę sobie na koniec na małą dygresję. Jestem zdania, że procesy, automatyzacja i cała technologia są bezwartościowe bez prawdziwych relacji biznesowych opartych na zaufaniu i „chemii” pomiędzy klientem a dostawcą. Przemysł 4.0, który wspólnie tworzymy, jest świetny, ale jest to tylko uzupełnienie. Mózgiem całej operacji nadal pozostaje człowiek.

 

Autor: Stanisław Karoński – Wiceprezes Zarządu Preston Packaging

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

+48 61 84 20 992

sales@preston.pl

Małgorzata Ławiak

Małgorzata Ławiak

Dział Sprzedaży

ml[-at-]preston.pl

j. polski

j. angielski

Ewa Marcinkowska

Ewa Marcinkowska

Dział Sprzedaży

em[-at-]preston.pl

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

Agnieszka Sierpowska

Agnieszka Sierpowska

Dział Sprzedaży

as[-at-]preston.pl

j. polski

j. angielski